Zagreb - Kamenita vrata

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Zlatna medalja na alkici - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 900/1000

Individualno pakiranje: plastična kutija

Masa: 1,75 g

Promjer: 16,00 mm

Cijena: 1.524,40 kn

Ukupna količina: ne više od 3000

Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 900/1000

Individualno pakiranje: crvena kutija od velura

Masa: 1,75 g

Promjer: 16,00 mm

Cijena: 1.016,26 kn

Ukupna količina: ne više od 3000

Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 3,49 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 2.071,61 kn

Ukupna količina: ne više od 3000

Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Individualno pakiranje: plava kutija knjižica od samta

Masa: 7,00 g

Promjer: 25,00 mm

Ukupna količina: ne više od 1000

RASPRODANO

Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Individualno pakiranje: tamnoplava kožna kutija

Masa: 14,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 7.864,29 kn

Ukupna količina: 500

Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Masa: 31,103 g

Promjer: 37,00 mm

Ukupna količina: 20

RASPRODANO

Medalja od srebrne legure - ručno kovanje - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 625/1000

Individualno pakiranje: plastični etui

Masa: 6,00 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 53,16 kn

Srebrna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 999/1000

Masa: 31,103 g

Promjer: 37,00 mm

Ukupna količina: 100

RASPRODANO

Srebrna medalja - Zagreb - Kamenita vrata

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 20,00 g

Promjer: 34,00 mm

Cijena: 381,50 kn