XXVI. Olimpijske igre, Atlanta 1996.

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.u suradnji s mađarskom kovnicom iz Budimpešte
  • Autor: Kažimir Hraste, ak. kipar i Damir Mataušić, ak. kipar

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina

Apoen: 200 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 520,00 kn

Ukupna količina: 2 000

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina

Apoen: 200 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 520,00 Kn

Ukupna količina: 2 000

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina

Apoen: 150 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 407,00 Kn

Ukupna količina: 2 000

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina

Apoen: 150 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 407,00 Kn

Ukupna količina: 2 000

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina

Apoen: 100 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 20,00 g

Promjer: 34,00 mm

Cijena: 365,00 Kn

Ukupna količina: 2 000

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina

Apoen: 100 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 20,00 g

Promjer: 34,00 mm

Cijena: 365,00 Kn

Ukupna količina: 2 000

XXVI. olimpijske igre, Atlanta 1996. godina KOMPLET I

Apoen: 200 kn x 2, 150 kn x 2, 100 kn x 2

Br. kompleta: 1 000

Cijena kompleta: 2.585,00 kn