Reprezentacija Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu - Francuska 1998.

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

Zlatna medalja - Reprezentacija Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu - Francuska 1998.

Stupanj čistoće metala: 900/1000

Masa: 7,00 g

Promjer: 22,50 mm

Cijena: 3.853,98 kn

Ukupna količina: 500

Srebrna medalja - Reprezentacija Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu - Francuska 1998.

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 409,54 kn

Ukupna količina: 2 000