Pula - Arena

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

Medalja od tombaka - Pula - Arena

Individualno pakiranje: plastična kutija

Promjer: 40.00 mm

Cijena: 76,23 kn