Prava kupaca

Hrvatski novčarski zavod d.o.o. u svom prodajnom prostoru na vidljivom mjestu ima istaknute slike državnih žigova te kupcima stavlja na raspolaganje povećalo kojim se ti žigovi na predmetima mogu raspoznati.

Sve prijedloge, pohvale i komentare kupci mogu dostaviti pismeno na adresu Hrvatski novčarski zavod d.o.o., Svetonedeljska cesta 2, 10431 Sveta Nedelja, putem faxa na broj 01/ 3322 122 ili putem e-maila na e-mail hnz@hnz.hr.