Po vašoj želji

HNZ izrađuje zlatne i srebrne medalje

Kao i druge medalje, prema posebnom zahtjevu kupca, prema gotovom predlošku ili po grafičkoj pripremi i grafičkom rješenju HNZ-a, izrađuje i službene značke, pinove, te nudi i izradu alata, kao i lasersku obradu.