Optjecajni kovani novac

Optjecajni kovani novac izdan je u apoenima 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa te 1, 2, 5 kuna, a pušten je u optjecaj 30. svibnja 1994. godine. Na licu kovanica od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa nominalna vrijednost smještena je na podlozi od grančice lipe s listovima i cvjetovima, a na kunama je podloga za nominale 1, 2 i 5 lik kune u trku. Ispod brojke i podloge smješten je naziv novca. Na naličju svih apoena lipa i kuna nalazi se uz godinu motiv biljke (na lipama) ili životinjske vrste (na kunama) prisutne u Hrvatskoj. Na neparnim su godištima (od 1993.) nazivi biljaka i životinja na hrvatskom jeziku, a na parnim godištima (od 1994.) na latinskome. Autor idejnog rješenja za optjecajni kovani novac kuna i lipa je Kuzma Kovačić.