Obveze sprječavanja pranja novca

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, HNZ je obveznik mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u dijelu koji se odnosi na proizvodnju i promet proizvoda od plemenitih metala (zlatnici i srebrnjaci, zlatni i srebrni kovani novac).

Pri provedbi propisanih mjera, između ostalih, HNZ je dužan provesti i mjere dubinske analize svoje stranke, odnosno identificirati je u sljedećim situacijama:

  • prilikom ugovaranja poslovnog odnosa trajnijeg karaktera, bez obzira na vrijednost ugovora,
  • prilikom sklapanja ugovora za jednokratni posao vrijednosti 105.000,00 kuna i više,
  • pri svakoj narudžbi robe ukupne vrijednosti od 105.000,00 kuna i više, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj narudžbi ili o više narudžbi iste stranke koje unutar razdoblja od godinu dana dosežu ukupnu vrijednost od 105.000,00 kuna i više.

Prilikom dubinske analize, ovisno o vrsti stranke, putem propisanog obrasca moraju se pribaviti sljedeći zakonom propisani podaci: