Numizmatički komplet prigodnih kuna i lipa

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novcarski zavod d.o.o.

Numizmatički komplet kuna i lipa "1994 - 1996"

Stavljeno u prodaju: 16. 09. 1996.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 5 000

Cijena: 118,75 kn