Numizmatički komplet kuna i lipa

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.

Numizmatički komplet kuna i lipa

Stavljeno u prodaju: 30.6.1994.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 17 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 1994

Stavljeno u prodaju: 03. 03. 1996.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 4 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 1995

Stavljeno u prodaju: 13. 03. 1996.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 4 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 1996

Stavljeno u prodaju: 16. 10. 1996.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 5 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 1997

Stavljeno u prodaju: 06. 10. 1997.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 2 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 1998

Stavljeno u prodaju: 12. 11. 1998.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 2 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 1999

Stavljeno u prodaju: 23. 06. 1999.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 2 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2000

Stavljeno u prodaju: 20. 10. 2000.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2001

Stavljeno u prodaju: 13. 06. 2001.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2002

Stavljeno u prodaju: 03. 05. 2002.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2003

Stavljeno u prodaju: 13. 06. 2001.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2004

Stavljeno u prodaju: 14. 05. 2004.

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 2 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2005

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 2 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2006

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

RASPRODANO

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2007

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2008

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Ukupan broj kompleta: 1 000

Cijena: 118,75 Kn

Numizmatički kompleti kuna i lipa 2009

Apoeni u kompletu: 5 kn, 2 kn, 1 kn, 50 lp, 20 lp, 10 lp, 5 lp,

Kvaliteta kovanja: proof

Cijena: 118,75 Kn