Nikola Tesla

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Nikola Tesla

Apoen: 150 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 407,50 kn