Mladomisnička medalja

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

Zlatna medalja - Mladomisnička medalja

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Individualno pakiranje: bijela kožna kutija

Masa: 31,103 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 17.385,88 kn

Srebrna medalja - Mladomisnička medalja

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 531,59 kn