Mati

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

Zlatna medalja - Mati

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 3,49 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 2.071,61 kn