Kralj Tomislav

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Kralj Tomislav

Apoen: 20 kn

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Masa: 1,244 g

Promjer: 14,00 mm

Cijena: 555,00 kn