Konkatedrala Osijek

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Zlatna medalja - Konkatedrala Osijek

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 3,49 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 2.071,61 kn

Zlatna medalja - Konkatedrala Osijek

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 14,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 7.864,29 kn

Srebrna medalja - Konkatedrala Osijek

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 409,64 kn