Grad Karlovac

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

Zlatna medalja - Grad Karlovac

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 3,49 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 2.071,61 kn

Zlatna medalja - Grad Karlovac

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Individualno pakiranje: plava kožna kutija

Masa: 31,103 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 17.385,88 kn

Srebrna medalja - Grad Karlovac

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 409,64 kn