EXPO - Lisabon, 1998.

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

Prigodni kovani novac Republike Hrvatske "EXPO - Lisabon, 1998."

Apoen: 25 kuna

Stavljeno u prodaju: 1998.

Oblik: pravilni dvanaesterokut

Promjer jezgre: 18,00

Masa: 12,75 g

Promjer: 32,00 mm

Sastav kovine: 92% bakar, 6% aluminij, 2% nikl

Kvaliteta kovanja: kovnički sjaj

Ukupna količina: 300 000

Rub: glatki