Dubrovačka karaka

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji sa Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Matej Pašalić, ak. kipar (lice), Damir Mataušić, ak. kipar (naličje)

Stari hrvatski brodovi "Dubrovačka karaka"

Apoen: 150 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 407,50 kn