Čudotvorna medaljica

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar - autor replike

Srebrna medalja - Čudotvorna medaljica

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 12,00 g

Cijena: 346,31 kn