Čipkarstvo u Republici Hrvatskoj

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Čipkarstvo u Republici Hrvatskoj

Motiv na licu: Paška čipka

Motiv na naličju: Lepoglavska čipka

Apoen: 10 kn

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Masa: 0,5 g

Promjer: 11,00 mm

Cijena: 225,00 kn