Baranja

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji sa Slavonskom bankom d.d. Osijek
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Matušić, ak. kipar

Baranja

Apoen: 1 000 kn

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 7,00 g

Promjer: 22,00 mm

Ukupna količina: 1 000

RASPRODANO

Baranja

Apoen: 500 kn

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 3,50 g

Promjer: 18,00 mm

Ukupna količina: 1 000

RASPRODANO

Baranja

Apoen: 200 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Ukupna količina: 1 000

RASPRODANO

Baranja

Apoen: 150 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 24,00 g

Promjer: 37,00 mm

Ukupna količina: 1 000

RASPRODANO

Baranja KOMPLET I

Apoen: 1 000 kn, 500 kn, 200 kn, 150 kn

Br. kompleta: 300

RASPRODANO

Baranja KOMPLET II

Apoen: 1 000 kn, 200 kn

Br. kompleta: 300

RASPRODANO

Baranja KOMPLET III

Apoen: 500 kn, 150 kn

Br. kompleta: 300

RASPRODANO