Arena Zagreb

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Zlatna medalja - Arena Zagreb

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 3,49 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 2.071,61 kn

Zlatna medalja - Arena Zagreb

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Individualno pakiranje: tamnoplava kožna kutija

Masa: 31,103 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 17.385,88 kn

Srebrna medalja - Arena Zagreb

Stupanj čistoće metala: 999/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 31,103 g

Promjer: 37,00 mm

Cijena: 512,83 kn