Andrija Mohorovičić

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar

Andrija Mohorovičić

Apoen: 1 000 kn

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 7,00 g

Promjer: 22,00 mm

Cijena: 3.068,00 kn

Ukupna količina: 2 000