"OUN" Organizacija ujedinjenih naroda

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

Prigodni optjecajni kovani novac Republike Hrvatske - 10 lipa

Masa: 3,25 g

Promjer: 20,00 mm