500. obljetnica tiskanja senjskoga glagoljskog Misala

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

Prigodni optjecajni kovani novac Republike Hrvatske - 5 kuna

Masa: 7,45 g

Promjer: 26,50 mm

Sastav kovine: slitina od 63,1% bakra, 23,2% nikla i 13,7% cinka

Broj nareza na rubu: 100