5 lipa

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

5 lipa (neparna godina)

Motiv na licu: hrast lužnjak

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb

Masa: 2,5 g

Promjer: 18 mm

Sastav kovine: čelična jezgra obložena broncom koja se sastoji od 72,5% bakra i 27,5% cinka

5 lipa (parna godina)

Motiv na licu: quercus robur

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb

Masa: 2,5 g

Promjer: 18 mm

Sastav kovine: čelična jezgra obložena broncom koja se sastoji od 72,5% bakra i 27,5% cinka