5 kuna

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

5 kuna (neparna godina)

Motiv na licu: mrki medvjed

Motiv na naličju: lik kune u trku nadesno i dolje u sredini državni grb u vijencu od grančica

Masa: 7,45 g

Promjer: 26,5 mm

Sastav kovine: slitina od 63,1% bakra, 23,2% nikla i 13,7% cinka

Broj nareza na rubu: 100

5 kuna (parna godina)

Motiv na licu: ursus arctos

Motiv na naličju: lik kune u trku nadesno i dolje u sredini državni grb u vijencu od grančica

Masa: 7,45 g

Promjer: 26,5 mm

Sastav kovine: slitina od 63,1% bakra, 23,2% nikla i 13,7% cinka

Broj nareza na rubu: 100