300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Stjepan Divković, ak. kipar (lice); Damir Mataušić, ak. kipar (naličje)

300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića

Apoen: 200 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 520,00 kn