30. obljetnica ukazanja B.D.M. u Međugorju

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

Zlatna medalja na alkici - 30. obljetnica ukazanja B.D.M. u Međugorju

Stupanj čistoće metala: 900/1000

Individualno pakiranje: plastična kutija

Masa: 1,75 g

Promjer: 16,00 mm

Cijena: 1.266,41 kn

Zlatna medalja na alkici, ovalna, pozlaćena - 30. obljetnica ukazanja B.D.M. u Međugorju

Individualno pakiranje: plastična kutija

Masa: 2,15 g

Sastav kovine: Au 585/1000; Ag 415/1000

Cijena: 728,59 kn

Srebrna medalja na alkici - 30. obljetnica ukazanja B.D.M. u Međugorju

Stupanj čistoće metala: 625/1000

Individualno pakiranje: plastična kutija

Masa: 2,38 g

Cijena: 54,73 kn