povratak

25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016.

Dana 7. listopada 2016., povodom obilježavanja 25. obljetnice neovisnosti Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka pustila je u optjecaj 50.000 komada nove kovanice od 25 kuna. 

Na plohi lica kovanog novca naizmjenični je prikaz svijetlih i matiranih kvadrata unutar kojih su u pozitivu i negativu ispisane godine, koje simboliziraju dvadesetpetogodišnje razdoblje neovisnosti Republike Hrvatske. Kružno uz rub jezgre ispisan je u pozitivu tekst »25. OBLJETNICA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE«. Iznad središnjega kvadrata ispisan je u pozitivu datum »8.X.1991.«, a ispod središnjega kvadrata, također u pozitivu, datum »8.X.2016.«. Na naličju, u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana u pozitivu brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, a iznad brojčane oznake prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod brojčane oznake ispisan je u pozitivu naziv novčane jedinice »KUNA«. Ploha kovanog novca posebnom tehnikom kovanja razgraničena je na četvrtine od kojih su dvije, jedna nasuprot drugoj, matirane i ispunjene tankim okomitim linijama. Druge dvije četvrtine, jedna nasuprot drugoj, sjajnih su površina. U gornjoj lijevoj matiranoj četvrtini, na prstenu kovanog novca, ispisan je u negativu natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a na suprotnoj donjoj četvrtini prstena prikaz je, u negativu, tijela kune zlatice okrenute u desno. U donjoj lijevoj sjajnoj četvrtini, na površinu prstena, položena je matirana grančica lovora u cvatu, a na suprotnu sjajnu četvrtinu položena je matirana grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Na rubove prstena, donje i gornje četvrtine sjajnih površina ispisan je minipismom u negativu tekst »25TH ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA«.