25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016.

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016.

Apoen: 25 kuna