200. obljetnica rođenja Louisa Braillea

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Damir Mataušić, ak. kipar

200. obljetnica rođenja Louisa Braillea

Apoen: 10 kn

Stupanj čistoće metala: 999/1000

Masa: 0,50 g

Promjer: 11,00 mm

Cijena: 225,00 kn