20 lipa

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

20 lipa (parna godina)

Motiv na licu: olea europaea

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb u polukrugu pletera

Masa: 2,9 g

Promjer: 18,5 mm

Sastav kovine: čelična jezgra obložena niklom (5% nikla i 95% željeza)

20 lipa (neparna godina)

Motiv na licu: maslina

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb u polukrugu pletera

Masa: 2,9 g

Promjer: 18,5 mm

Sastav kovine: čelična jezgra obložena niklom (5% nikla i 95% željeza)