2 lipe

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

2 lipe (neparna godina)

Motiv na licu: vinova loza

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb u polukrugu pletera

Masa: 0.92 g

Promjer: 19 mm

Sastav kovine: slitina od 98% aluminija i 2% magnezija

2 lipe (parna godina)

Motiv na licu: vitis vinifera

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb u polukrugu pletera

Masa: 0.92 g

Promjer: 19 mm

Sastav kovine: slitina od 98% aluminija i 2% magnezija