2 kune

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

2 kune (neparna godina)

Motiv na licu: tunj

Motiv na naličju: lik kune u trku nadesno i dolje u sredini državni grb u vijencu od grančica

Masa: 6,2 g

Promjer: 24,5 mm

Sastav kovine: slitina od 65% bakra, 23,2% nikla i 11,8% cinka

Broj nareza na rubu: 94

2 kune (parna godina)

Motiv na licu: thunnus thynnus

Motiv na naličju: lik kune u trku nadesno i dolje u sredini državni grb u vijencu od grančica

Masa: 6,2 g

Promjer: 24,5 mm

Sastav kovine: slitina od 65% bakra, 23,2% nikla i 11,8% cinka

Broj nareza na rubu: 94