1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o. u suradnji s austrijskom kovnicom iz Beča
  • Autor: Kažimir Hraste, ak. kipar

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

Apoen: 1 000 kn

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 7,00 g

Promjer: 22,00 mm

Ukupna količina: 3 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

Apoen: 500 kn

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Masa: 3,50 g

Promjer: 18,00 mm

Ukupna količina: 6 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

Apoen: 200 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Ukupna količina: 5 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

Apoen: 100 kn

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Masa: 20,00 g

Promjer: 34,00 mm

Ukupna količina: 5 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita KOMPLET I

Apoen: 1 000 kn, 500 kn, 200 kn, 100 kn

Br. kompleta: 1 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita KOMPLET II

Apoen: 1 000 kn, 200 kn

Br. kompleta: 1 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita KOMPLET III

Apoen: 500 kn, 100 kn

Br. kompleta: 1 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita KOMPLET IV

Apoen: 1 000 kn, 500 kn

Br. kompleta: 1 000

RASPRODANO

1700. obljetnica Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita KOMPLET V

Apoen: 200 kn, 100 kn

Br. kompleta: 1 000

RASPRODANO