120. obljetnica rođenja kipara Ivana Meštrovića

  • Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

Zlatna medalja - 120. godišnjica rođenja kipara Ivana Meštrovića

Stupanj čistoće metala: 986/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 3,49 g

Promjer: 20,00 mm

Cijena: 2.071,61 kn

Ukupna količina: 900

Zlatna medalja - 120. godišnjica rođenja kipara Ivana Meštrovića

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Individualno pakiranje: kutija knjižica od samta

Masa: 7,00 g

Promjer: 25,00 mm

Ukupna količina: 400

RASPRODANO

Zlatna medalja - 120. godišnjica rođenja kipara Ivana Meštrovića

Stupanj čistoće metala: 999,9/1000

Masa: 31,103 g

Promjer: 40,00 mm

Ukupna količina: 33

RASPRODANO

Srebrna medalja - 120. godišnjica rođenja kipara Ivana Meštrovića

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 531,59 kn

Ukupna količina: 900

Komplet medalja - 120. godišnjica rođenja kipara Ivana Meštrovića

Cijena: 6.715,14 kn

* Napomena: Komplet medalja Zlatna medalja - 20,00 mm; Zlatna medalja - 25,00 mm; Srebrna medalja - 40,00 mm