10 lipa

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

10 lipa (neparna godina)

Motiv na licu: duhan

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb u polukrugu pletera

Masa: 3,25 g

Promjer: 20 mm

Sastav kovine: čelična jezgra obložena broncom koja se sastoji od 72,5% bakra i 27,5% cinka

10 lipa (parna godina)

Motiv na licu: nicotiana tabacum

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb u polukrugu pletera

Masa: 3,25 g

Promjer: 20 mm

Sastav kovine: čelična jezgra obložena broncom koja se sastoji od 72,5% bakra i 27,5% cinka