10. godišnjica Hrvatskog novčarskog zavoda

  • Izdavač: 10. godišnjica Hrvatskog novčarskog zavoda
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar i Damir Mataušić, ak.kipar

Srebrna medalja - 10. godišnjica Hrvatskog novčarskog zavoda

Stupanj čistoće metala: 925/1000

Individualno pakiranje: plava kutija od velura

Masa: 33,63 g

Promjer: 40,00 mm

Cijena: 531,59 kn