1 lipa

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

1 lipa (parna godina)

Motiv na licu: zea mays

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb.

Masa: 0,7 g

Promjer: 17 mm

Sastav kovine: slitina od 98% aluminija i 2% magnezija

1 lipa (neparna godina)

Motiv na licu: kukuruz

Motiv na naličju: grančica lipe u cvatu i dolje u sredini državni grb.

Masa: 0,7 g

Promjer: 17 mm

Sastav kovine: slitina od 98% aluminija i 2% magnezija