1 kuna

  • Izdavač: Hrvatska narodna banka
  • Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
  • Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar

1 kuna (neparna godina)

Motiv na licu: slavuj

Motiv na naličju: lik kune u trku nadesno idolje u sredini državni grb u vijencu od grančice masline i pšeničnog klasja

Masa: 5 g

Promjer: 22,5 mm

Sastav kovine: slitina od 65% bakra, 23,2% nikla i 11,8% cinka

Broj nareza na rubu: 86

1 kuna (parna godina)

Motiv na licu: luscinnia megarhynchos

Motiv na naličju: lik kune u trku nadesno idolje u sredini državni grb u vijencu od grančice masline i pšeničnog klasja

Masa: 5 g

Promjer: 22,5 mm

Sastav kovine: slitina od 65% bakra, 23,2% nikla i 11,8% cinka

Broj nareza na rubu: 86